Pražské stavební předpisy — novelizace

Aktuálně

Běží připomínkové řízení věcné aktualizace PSP s nadstandardním a prodlouženým termínem, během něhož návrh připomínkují městské části.

Pražské stavební předpisy se staly základním motorem zkvalitnění nejen developerských projektů v Praze, ale obecně i stavění ve městě. Po letech platnosti původních předpisů, které měly kořeny hluboko v "socialistickém plánování", je tak možné stavět podle současného názoru na urbanismus a tvorbu města. Znovu ožily pojmy jako stavební čára, uliční čára, výšková regulace apod.

Kancelář Petra Hlaváčka pomáhá s přípravou jejich novelizace, která naváže na zkušenosti z posledních let a zareaguje na aktuální témata k řešení. Kromě komplexní novelizace se zároveň připravuje dílčí aktualizace, která opraví nepřesnosti a zpřesní výklad v problematice zastavěného a zastavitelného území.

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním z roku 2022 najdete na tomto odkazu.

Další obrázky

No items found.

Číslo projektu

#
261

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Pravidla pro výstavbu v Praze, u kterých pomáháme IPR s přípravou aktualizace.

Co se nám podařilo

vydat dílčí novelu PSP zajišťující vyšší ochranu parků

novelizovat PSP v nových požadavcích Evropské unie

rozeběhnout velkou aktualizaci PSP k městotvorným a klimatickým tématům

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.