Tým Petra Hlaváčka

Jsme kancelář I. náměstka primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán.

Na magistrátu působíme od voleb na podzim roku 2018. Naším hlavním úkolem je rozvíjet Prahu, na čemž pracujeme z mnoha různých stran. Klíčem k rozvoji města je mít jasnou vizi, na kterou navazují koncepční dokumentace. Zároveň je nezbytné připravovat konkrétní projekty. Proto vedle správy platného územního plánu a jeho změn připravujeme nový územní plán, tzv. „Metropolitní plán“, koordinujeme se soukromými investory jejich projekty a připravujeme nové metodiky i vlastní projekty, ať už se jedná o opravy ulic a náměstí nebo vlastní městskou výstavbu.

V čele stojí architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT Petr Hlaváček. Byl zvolený jako nestranný odborník do Zastupitelstva hl. m. Prahy za Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL).

Projekty a témata se snažíme otevřeně a transparentně komunikovat s veřejností. Pořádáme přednáškové večery „Velké změny Prahy“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP), na kterých každý měsíc do hloubky představujeme jeden z projektů.

Tato stránka prezentuje projekty, na kterých kancelář pracuje, koordinuje je a posouvá k realizaci.

Základní teze naší práce

1
Územní plánování je dohoda o území.

Proto je nejdůležitější dostat všechny k jednomu stolu. Žádné rozhodnutí se nesmí dělat někomu za zády. A nikdy ne navzdory městským částem.

2
Město, které se nerozvíjí, umírá.

Tým Petra Hlaváčka zásadně odmítá, že by Praha již byla postavena a není třeba na ní dále pracovat. Hlavním cílem týmu je znovu nastartovat rozvoj směrem k příjemnému intenzivnímu městu krátkých vzdáleností.

3
Kontinuita je základem rozvoje.

Projekt nikdy není dokonalý, ale pokud máme v prostředí, kdy jsou každé 4 roky volby, něco vybudovat, musíme ctít i rozhodnutí předchůdců, i kdyby se nám úplně nelíbilo. V územním plánování se pracuje v řádu desítek let.

4
Město musí být aktivní hráč v území, nejen regulátor.

Při jednání s investory může město pouze ovlivňovat, nikoliv dělat hlavní rozhodnutí. Pokud se má město budovat tak, jak potřebuje město, musí být tím, kdo ho buduje. A aby město mohlo budovat, musí mít připravené projekty.

5
Město nepostavíme sami.

Vedení města musí využít potenciálu, který nabízí soukromí investoři. Developer není nepřítel, ale partner při rozvoji. Je třeba být mu tvrdým oponentem, ale také konstruktivním partnerem.