Náš tým

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček

I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu, určený zastupitel pro pořizování územního plánu
petr.hlavacek@praha.eu

Petr Hlaváček je architekt a vysokoškolský pedagog. Jako architekt prošel ateliérem Alfa Vladimíra Machonina, sám pak vedl ateliéry R.U.A s Hanou Seho a Headhand se svou ženou Magdalenou. V roce 2015 se stal ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha). Od roku 1990 působí také jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Václav Vorlíček

Václav Vorlíček

vaclav.vorlicek@praha.eu

Václav Vorlíček má z týmu největší zkušenost s fungováním pražského magistrátu, kde působil už za minulého volebního období. Kromě nespočtu projektů má na starosti procesovat práci týmu do mechanismů úřadu.

Zdeněk Völfl

Zdeněk Völfl

zdenek.volfl@praha.eu

Zdeněk Völfl je čerstvým absolventem Fakulty architektury ČVUT. Má za sebou práci ve dvou architektonických ateliérech a stáž na IPR Praha v Kanceláři participace. Kromě řady projektů má na starosti přípravu Metodiky spolupodílu investorů a zpracovává řadu analytických materiálů.

Veronika Machátová

Veronika Machátová

veronika.machatova@praha.eu

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Fakultě multimediálních komunikací ateliéru audiovizuální tvorby vystudovala obor produkce. Po studiích pracovala na seriálu Labyrint II. pro ČT, v Kanceláři architekta města Brna, dělala vedoucí Klubu Leitnerova a působila jako Production Manager v DOIT. Films. V našem týmu má na starosti přípravu a realizaci akcí, komunikaci a PR.