Aktuálně

Projekt revitalizace veřejných prostor na Černém Mostě, tzv. "Vybíralka", je jedním z prvních úspěšným projektů, které se podařilo vytvořit na základě intenzivního dialogu s občany. Město se tak snaží sérii drobných projektů posouvat k realizaci.

V roce 2015 byl v Praze schválen pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť, Vybíralka. IPR nechal následně zpracovat studii proveditelnosti a účelnosti na tuto lokalitu, kterou zpracovalo studio Xtopix. Studie prověřila i možnosti následné správy jednotlivých ploch v rámci realizace revitalizace. TSK byla pověřena zahájit navazující projektovou přípravu a následně vlastní realizaci.

Sídliště na Černém mostě má mnoho kvalit, ale trpí i mnohými nedostatky, které by tato revitalizace měla vyřešit. Studie navrhuje například prostorovou redefinici veřejných prostranství, eliminaci bariér a intuitivnější využití prostoru, zlepšuje podmínky pro pěší a osoby se sníženou schopností pohybu, soustředí se na čistotu, bezpečnost a atraktivitu prostředí. Jak bude k prostoru přistupováno, můžete zjistit na webových stránkách Xtopix nebo IPRu.

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha

Ke stažení

Číslo projektu

#
450

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Dlouhodobý projekt IPRu, který pomáháme spolu s Adamem Scheinherrem realizovat.

Co se nám podařilo

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.