Aktuálně

V září 2022 byla dokončena studie proveditelnosti Energocentra Bubeneč a studie technické infrastruktury v Bubnech.

Jedním z projektů pražského Klimatického plánu bylo kapacitní energocentrum při Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) jako zdroj tepla, který v první fázi nahradí starý plynový zdroj v teplárně Juliska a Veleslavín. Ve druhé etapě by mohlo dojít k výstavbě kapacitního teplovodu do Bubnů, kde se nahradí plynový zdroj Holešovice a napojí nově budovanou čtvrť a Vltavskou filharmonii.

Výhledově by mohlo dojít přes kolektorovou síť k napojení centra města, plynových tepláren na západním břehu a potenciálně i Palmovku přes reverzní průtok stávajícími teplovody.

Kvůli energetické krizi v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině výrazně vzrostl význam tohoto projektu i jeho potenciál pomoci Praze jako strategická investice. Tepelné čerpadlo funguje na principu lednice, na jedné straně chladí, na druhé hřeje. V Bubenči by tak bylo teplo získáváno z průtoku splaškových vod, jejichž teplota je vyšší než teplota řeky. Vložená energie se tak v tomto procesu může vrátit až čtyřikrát.

Další obrázky

No items found.

SE1

Ke stažení

Číslo projektu

#
240

Koordinátor za náš tým

Zdeněk Völfl

Naše role

Projekt, který spolu s gescí infrastruktury rozvíjíme.

Co se nám již povedlo

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.