Aktuálně

V rámci Smíchov City jsou dva obytné bloky aktuálně ve výstavbě. Město připravuje rekonstrukci ulice. Jako samostatný projekt běží intenzivní příprava výstavby nového Terminálu Smíchov. V jižní části území se připravují další rozvojové projekty kolem Nádražní ulice i náplavky. Došlo i k dohodě ve věci ochrany vodního zdroje.

Severní část lokality (Smíchov City) představuje komplexní návrh daného území zahrnující výstavbu převážně bytových a administrativních objektů, včetně řešení přilehlých veřejných prostranství, pěších komunikací a dopravního systému. Řešené území přímo navazuje na vznikající projekty revitalizace celé této části města, zahrnující zásadní úpravy týkající se vlakového a autobusového terminálu, celého dopravního systému a dalších projektů s tímto územím souvisejících. Plánovaný bulvár s městským parterem, prostranstvími a vegetací akcentuje přímé propojení směrem od severní části území k uvedenému dopravnímu uzlu a stane se výrazným novým prvkem, nově definující charakter a prostupnost území. Blokové uspořádání objektů navazuje na historické členění zástavby Smíchova. Hlavním developerem v této části města je SEKYRA Group, přičemž centrální část území pak bude rozvíjet Česká spořitelna jako svůj nový kampus.

Na Smíchově už se buduje, v první fázi vzniknou dva obytné bloky. Soukromý investor projednává navazující etapy a my poskytujeme součinnost a plánujeme navazující investice města, jako je oprava tramvajové trati v Nádražní a Radlické ulici a rozšíření Radlické. Při posledním jednání se nám podařilo prosadit dvouřadou alej místo jednořadé.

Více o projektu severní části území se dozvíte na webových stránkách autorů urbanistického řešení, tedy A69 architekti.

Více o projektu střední části území na webových stránkách Pavel Hnilička Architects + Planners.

Pro více informací o developerských projektech Sekyra Group Real Estate navštivte jejich webové stránky ZDE.

V rámci jižní části území pak navazují projekty společnosti Trigema na Lihovaru a další projekty mezi Nádražní a Strakonickou.

O projektu Terminál Smíchov si můžete přečíst více ZDE.

Tým Petra Hlaváčka celou dobu úspěšně koordinoval pořizování změny 2772, kterou dotáhl až do závěrečných schvalovacích procesů. Zároveň se v úzké koordinaci s právními týmy a Dopravním podnikem podařilo docílit dohody k ochraně vodního díla a vodního zdroje nedaleko dalšího developerského projektu společnosti CWI.

Audiovizuální záznamy

Velké změny Prahy: Nové městské čtvrti (18. 1. 2022)

Smíchov City: od nádraží k nové čtvrti (CAMP, 5. 12. 2017)

Další obrázky

No items found.

Zdroj: A69, Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architects+Planners

Ke stažení

Číslo projektu

#
337

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Dlouhodobý projekt, který pomáháme koordinovat a posouvat.

Co se nám podařilo

podpořit a zkoordinovat započetí výstavby a odblokování brownfieldu

dojednat společně s městskou částí investice do infrastruktury

dotáhnout změnu územního plánu pro jižní část území

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.