Aktuálně

Byl dokončen návrh studie celé lokality. Město jedná s městskou částí a vlastníky o dalším rozvoji lokality.

U stanice metra Hůrka dojde k úpravě náměstí a přilehlé zástavby na základě studie pořízené městem. Dotvoří se Sluneční náměstí, jehož dominantou bude základní umělecká škola a několik městských bytových domů. Součástí projektu je i výstavba soukromého investora. Důraz je kladen na průchodnost územím a kvalitní veřejné prostranství.

Tým Petra Hlaváčka, IPR Praha a městská část společně zadala vypracování studie, která všechny zmíněné záměry koordinuje.

V současné době je studie představena veřejnosti a byla důkladně participována tak, aby byla možná její úprava do podoby, která bude naplňovat požadavky místních obyvatel. Dalším krokem bude zadání architektonické soutěže na podobu Základní umělecké školy.

Architektonicko-urbanistickou studii "Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova" si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Audiovizuální záznamy

Urbanistická studie Sluneční náměstí (IPR Praha, 8. 3. 2021)

Další obrázky

No items found.

Ke stažení

Číslo projektu

#
367

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Projekt, který koordinujeme a pomáháme moderovat spolu s IPR Praha a MČ.

Co se nám podařilo

zpracovat nový urbanistický návrh a studii

dokončit participaci s veřejností

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Zdroj: studie Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova (zadavatel: IPR Praha, zpracovatel: ARCHUM architekti)