Aktuálně

V červnu 2022 krajský úřad Jihočeského kraje potvrdil právní moc územního rozhodnutí pro část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. ŘSD nyní může začít vykupovat pozemky pro dálnici a zažádat o stavební povolení. Zároveň se pečlivě pracuje na krajinářských studiích a materiálech, které pomohou tuto dopravní stavbu vsadit do krajiny co nejcitlivěji. Prověřují se i různá variantní řešení s ohledem na přírodní hodnoty v území.

Pražský okruh, tedy dálnice D0, je jedna z nejdůležitějších staveb v Praze. Jedná se sice o investici státu a jeho Ředitelství silnic a dálnic, podpora města v podobě klíčových územně plánovacích dokumentací je ale nezbytná. Petr Hlaváček s Adamem Scheinherrem dělají maximum pro jeho citlivé úpravy a pro vylepšování projektu tak, aby co nejméně zasáhl dotčené městské části a jejich obyvatele, např. jiným řešením křižovatek, korekcemi trasy, navýšením počtu a délky zatunelovaných úseků apod. Bohužel bylo prokázáno, že jiná trasa dle nadřazené dokumentace není možná a je zcela nemožné uvažovat o odklonění okruhu do Středočeského kraje. To zástupci sousedního kraje opakovaně odmítli a stejně tak i desítky obcí, přes jejichž území by se musela trasa "prorazit".

Pevně věříme, že především stavba 511 (jihovýchodní chybějící část okruhu) bude hotová co nejdříve a že ulehčí obyvatelům Prahy. Držíme proto palce orgánům státní správy, které o povolení nyní rozhodují.

Audiovizuální záznamy

Velké změny Prahy: Budoucnost (nejen) dopravy (10. 5. 2022)

Velké změny Prahy: Průmyslový polookruh (9. 2. 2022)

Velké změny Prahy: Holešovičky a Pražský okruh 518, 519 (14. 4. 2020)

ŘSD ČR - Pražský okruh Běchovice - D1

Další obrázky

No items found.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Číslo projektu

#
351

Koordinátor za náš tým

Petr Hlaváček

Naše role

Záměr státu, který s Adamem Scheinherrem za Prahu koordinujeme a vylepšujeme.

Co se nám podařilo

zpracovat posouzení alternativního trasování Pražského okruhu

obhájit a potvrdit aktuálně plánovanou trasu

společně s městskými částmi a ŘSD zadat prověření krajinářsky citlivějšího řešení okruhu

začít intenzivně vykupovat potřebné městské pozemky pro zelené pásy podél stavby

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.