Aktuálně

Běží jednání o stavebním povolení.

Náměstí s fascinujícím výhledem na Pražský hrad, sevřené mezi významné veřejné budovy, je již dlouho tématem. Nejcennější místo náměstí, jeho střed, však okupují výduchy ze soukromých garáží. Týmu Petra Hlaváčka se daří vést jednání se soukromými majiteli a patovou situaci se tak daří postupně odbourávat.

Návrh na úpravu parteru náměstí Jana Palacha vychází ze soutěžního návrhu architekta Václava Králíčka a řeší obnovu komplikovaného městského prostoru s řadou pěších a dopravních vazeb zasahujících intenzivně do fungování celého středu metropole.

Aktuálně se nacházíme ve fázi finalizace projektové dokumentace pro územní řízení. Záměr koordinujeme s dalšími záměry města, jako je plánovaná rekonstrukce Mánesova mostu (v gesci TSK), komplexní dopravní a urbanistické řešení nábřeží v úseku Křižovnická-Smetanovo nábřeží - Masarykovo nábřeží (v gesci IPR), revitalizace Pařížské ulice (v gesci IPR) a elektrifikace autobusové linky č. 207 s dobíjecí stanicí na Dvořákově nábřeží (v gesci DPP).

Hlavním přínosem návrhu bude úprava profilu ulice 17. listopadu, která zajistí rozšíření chodníků a výsadbu nového stromořadí před Filozofickou fakultou a Uměleckoprůmyslovým museem. Součástí projektu je i celá řada úprav veřejného prostoru v části Alšova nábřeží a vlastního středu náměstí dávající tomuto stěžejnímu pražskému veřejnému prostoru důstojný charakter.

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha (zpracovatel Václav Králíček)

Ke stažení

Číslo projektu

#
403

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Dlouhodobý projekt revitalizace náměstí, který posouváme k realizaci.

Co se nám podařilo

dokončit čistopis studie

zahájit jednání k získání stavebního povolení

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.