Aktuálně

Probíhá vypracování masterplanu ostrova, který určí jednotlivé funkce.

Ostrov Štvanice již dlouhou dobu slouží pro rekreaci, ovšem jeho podoba si zaslouží revitalizaci. Město tak připravuje tento projekt dle návrhu Radka a Lady Kolaříkových.

Tým Petra Hlaváčka zadal navazující práce architektovi Kolaříkovi, který by měl svůj vítězný návrh rozpracovat. Představa je, že vznikne masterplan jednotlivých záměrů na ostrově, které se budou realizovat dle míry projednání a finančních možností města.

Kolega Scheinherr získal pravomocné stavební povolení pro lávku HolKa. Začalo se stavět letos v létě a po lávce se projdeme na konci příštího roku.

Magistrát hlavního města Prahy zadal kanceláři RKAW zpracování dokumentu s názvem Manuál vize ostrova, jehož cílem je nastínit možné budoucí využití ostrova Štvanice. Štvanice by měla sloužit především k rekreaci v nejširším pojetí - tedy např. k odpočinku, i sportu či jinému trávení volného času.

Nyní kancelář RKAW pracuje na návrhu manuálu, do kterého promítne výsledky participace, která proběhla v letošním i loňském roce, a komunitního monitoringu. V červnu tohoto roku proběhlo projednání s veřejností a následně v červenci proběhly tzv. kulaté stoly s místními aktéry. Studio RKAW zapracuje připomínky do finální podoby Manuálu. Ten bude hotový již v listopadu tohoto roku.

Více informací o projektu najdete na webu IPR.

Další obrázky

No items found.

Zdroj: ateliér Kolařík na FA ČVUT

Fotografie: participační kampaň Vize Štvanice (zdroj: IPR Praha)
Pozn. Obrázky ukazují studentské projekty, ateliér RKAW Radka a Lady Kolaříkových projekt zpracovával pro hl. město Prahu v roce 2013.

Číslo projektu

#
442

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Projekt, který koordinujeme, moderujeme a posouváme spolu s IPR Praha a MČ.

Co se nám podařilo

zadat pokračování projekční přípravy

s Adamem Scheinherrem zahájit výstavbu nové lávky spojující ostrov s Karlínem a Holešovicemi

v rámci participace získat názory občanů

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.