Aktuálně

Urbanistická studie s prvky regulačního plánu (regulační masterplan NNŽ), dále jen Studie, včetně vypořádání připomínek, je schválená. Zároveň pokračuje intenzivní jednání s developery o smlouvách o rozvoji a financování lokality, které jsou podmínkou pro vydání změny územního plánu. Hlavní město Praha, městská část Praha 3 a společnost FINEP 30. 10. 2023 slavnostně podepsaly smlouvu o spolupráci na rozvoji Nákladového nádraží Žižkov. Uzavřely tak historicky první trojstrannou dohodu o podobě výstavby a zároveň výši takzvaných kontribučních příspěvků developera v této lokalitě, který přispěje 167 milionů korun na veřejnou vybavenost.

Nákladové nádraží Žižkov je jedním z největších pražských brownfieldů. Tým Petra Hlaváčka intenzivně pracuje na dopracovávání studie, která přinese shodu nad využitím území a zkoordinuje všechny připravované infrastrukturální projekty, jakými je například Jarovská třída nebo nová tramvajová trať. Zároveň se vede intenzivní dialog ohledně využití budovy bývalého nákladového nádraží.

Díky naší kanceláři se však podařilo do procesu maximálně zapojit veřejnost. V březnu 2021 proběhlo veřejné projednání změny územního plánu a nad rámec zákonných povinností i projednání regulačního masterplanu. Připomínky k dokumentaci jsou nyní vyhodnocovány a na jejich základě došlo k úpravě výkresů.

Paralelně se vedou jednání s developery a městkou části ohledně výstavby a financování veřejné vybavenosti (např. na školy, školky, parky a veřejná prostranství). Maximální dík patří architektce Jitce Romanov z IPR Praha za obrovské nasazení a úsilí, díky kterému se daří nalézat shodu nad budoucí podobou území.

Vypořádávání připomínek ke Studii (urbanistická studie s prvky regulačního plánu) bylo dokončeno ke dni 27. 1. 2022, a to v návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/8 ze dne 27. 1. 2022, které bylo již Magistrátem hl. m. Prahy na webu praha.eu oficiálně zveřejněno (tisk Z-9930). Důvodem pro zveřejnění k tomuto datu je skutečnost, že vypořádání připomínek jako takové je vázáno na principy Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy, která ve svém důsledku může zaručit závaznost regulace území dle Studie a nastavuje mechanismus, kterým se hlavní výkres regulace území stává určujícím pro rozvoj celé lokality.

Urbanistickou studii s prvky regulačního plánu najdete ZDE (verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19. 9. 2022).

Hlavní výkres regulace (verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19. 9. 2022).

Výkres veřejné vybavenosti (verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19. 9. 2022).

Vypořádání připomínek k návrhu urbanistické studie s prvky regulačního plánu (verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19. 9. 2022).

Více informací na webu IPR Praha.

Prezentaci k etapizaci celého procesu naleznete ZDE.

Audiovizuální záznamy

Žižkovské nádraží: druhý život: Veřejná vybavenost (2. 2. 2022)

Žižkovské nádraží: druhý život: Budova NNŽ (11. 1. 2022)

Žižkovské nádraží: druhý život: Budoucnost dopravy (16. 11. 2021)

Žižkovské nádraží: druhý život? Urbanistická studie území (3. 11. 2022)

Velké změny Prahy: Nákladové nádraží (10. 2. 2021)


Další obrázky

No items found.

Zdroj: Urbanistická studie s prvky regulačního plánu Nákladové nádraží Žižkov (zhotovitel: IPR Praha, Kancelář podpory území / Sekce detailu města)

Číslo projektu

#
331

Koordinátor za náš tým

Zdeněk Völfl

Naše role

Dlouhodobý projekt, který koordinujeme, moderujeme a spolu s IPR Praha a MČ posouváme.

Co se nám podařilo

dotažení změny územního plánu po 13 letech až k finálnímu schvalování

kompletní přepracování a dokončení regulační studie pro celou lokalitu

doplnění požadavku na nový školský kampus do těžiště území

docílení dohody se všemi developery i městskou částí nad spolufinancováním čtvrti

úspěšně aplikovat v pleném rozsahu naše nová pravidla pro developery

rozeběhnout architektonicko-urbanistické soutěže na veřejná prostranství a školy

nachystat konkrétní návrhy smluv mezi veřejným a soukromým sektorem

zpracovat harmonogram rozvoje čtvrti s demografií i nároky na veřejnou infrastrukturu

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.