Aktuálně

Spolupracujeme se Středočeským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě Územní studie Pražského metropolitního regionu. Územní studie I. (infrastruktura) se již pořizuje a druhá Územní studie je ve fázi přípravy zadání.

Jednou ze základních myšlenek současného vedení města je, že by se Praha neměla rozpínat do polí, ale měla by využívat nevyužívané plochy uvnitř města. Přestože se těmito zásadami město již několik let řídí, na dění ve Středočeském kraji to nemá v podstatě žádný vliv, a tak hned za hranicí Prahy dochází k nekoordinovanému růstu obcí, často bez základní vybavenosti. Lidé odtud míří autem do Prahy za prací a zatěžují veřejnou vybavenost Prahy.

Díky spolupráci s novým vedením Středočeského kraje se však otevírají možnosti koordinace rozvojových projektů, ať už v tématech dopravních, nebo v tématech rozvoje sídel a krajiny. Vedoucí kanceláře Filip Foglar se tímto tématem dlouhodobě zabývá a průběžně s touto problematikou pracuje i IPR. Nyní je možné výsledky společné práce promítat do politické reality. Výzkum a materiály neustále aktualizujeme a prezentujeme při mnoha příležitostech a na konferencích.

Audiovizuální záznamy

Velké změny Prahy: Koordinace metropolitního regionu (25. 11. 2020)

Další obrázky

No items found.

Zdroj: diplomní projekt 2016, Filip Foglar FA ČVUT; IPR Praha 2017-2021, aktivní výkres širších vztahů

Číslo projektu

#
103

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Náš dlouhodobý výzkum společně s IPR, kde propojujeme územní a strategické plánování a aktivně spolupracujeme se Středočeským krajem.

Co se nám podařilo

dokončit memorandum o spolupráci se Středočeským krajem

rozjet přípravu územní studie Pražského metropolitního regionu

připravit návrh zadání navazující na územní studie regionu

zpracovat analýzu dosavadní spolupráce obou krajů

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.