Aktuálně

V březnu Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání odpůrců stavby metra D a potvrdilo původní rozhodnutí o stavebním povolení. Hlavní stavba díky tomu získala pravomocné stavební povolení, a proto mohla být stavba nové linky v dubnu slavnostně zahájena. Aktuálně probíhají stavební práce v úseku mezi stanicí Pankrác a Nové Dvory.

Výstavba nové linky metra je největší investicí hl. města Prahy a v současné době i v celé České republice. Od roku 2019 běžel geologický průzkum, na který plynule navázala samotná výstavba. Metro D v první etapě propojí Pankrác, Olbrachtovu, Nádraží Krč, Nemocnici Krč a Nové Dvory. Na to plynule naváže druhá etapa do Písnice. Zároveň se pracuje na přípravě etapy do centra města na Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru.

Dík v tomto patří celému týmu náměstka Adama Scheinherra, kterému poskytujeme maximální součinnost a který celý projekt táhne. Naším úkolem je pak hlavně příprava územního plánu (změna Z 2440), kterou jsme zkoordinovali dle všech připomínek, urychlili a dotáhli (schvalování a vydávání změny na Zastupitelstvu v květnu 2021) a samozřejmě i moderování a součinnost při hledání dohody v území s vlastníky pozemků na klíčových stanicích metra, jako je Nádraží Krč, Nové Dvory, Libuš a Písnice.

Na stanici Nádraží Krč pokračujeme v plnění dohody s developerem a vlastníky a úzce koordinujeme přípravu výstavby objektů, P+R, nové železniční zastávky i revitalizace veřejných prostranství a nových cyklostezek. Více podrobností najdete na webu Reflecta Development.

Na dalších stanicích pak vznikají pod naší patronací územní studie, po mocí kterých město koordinuje soukromé i veřejné zájmy a stanovuje konkrétní a podrobnou regulaci v území. Díky tomu přesně víme, jaká bude v nových čtvrtích kapacita, kde budou parky, školky a dopravní i pěší propojení. Můžete se podívat přímo na jednotlivá území podrobněji zde: Nové Dvory, Libuš, Písnice

Více informací o samotné lince najdete na stránkách Dopravního podniku.

Audiovizuální záznamy

Nové městské čtvrti na stanicích metra D (25. 7. 2022)

Velké změny Prahy: Metro D (14. 1. 2020)

Praha zítra: metro D (29. 3. 2018)

Další obrázky

No items found.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Ke stažení

Číslo projektu

#
352

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Dlouhodobý projekt města, který posouváme spolu s náměstkem Adamem Scheinherrem.

Co se nám podařilo

významně urychlit a zároveň i po 10 letech schválit nutnou změnu územního plánu pro metro D

dotáhnout majetkové směny a iniciální dohody pro rozvoj lokalit

kompletně dokončit 3 územní studie (Libuš, Písnice, Nové Dvory)

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.