Aktuálně

V listopadu 2020 byla představena studie a nyní probíhají intenzivní projekční práce.

Přestavba železničního úseku Vršovice - Hostivař narovnává trasu železnice a v dlouhém úseku mezi Vršovicemi a hostivařskou průmyslovou zónou uvolní dlouhý pás, který město zamýšlí využít pro výstavbu nového pěšího a cyklistického spojení, kterému říkáme Drážní promenáda. Vznikne tak lineární veřejný prostor s parkem a cyklostezkou s minimálním převýšením, který zatraktivní danou lokalitu a nabídne mnoho příležitostí a aktivit. Město nezamýšlí pracovat jen v bývalém drážním tělese, ale také skrze sérii propojek a dalších parčíků propojit linii se stávající urbánní strukturou.

Projekt táhne architekt Tomáš Cach, kterému průběžně poskytujeme součinnost společně s městkou částí. Důležitým aspektem je i maximální snaha o zachování "genia loci" ponecháním původních drážních technických prvků a některých zařízení a staveb.

Další obrázky

No items found.

Zdroj: Ing. arch. Tomáš Cach, Terra Florida, Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D.

Ke stažení

Číslo projektu

#
441

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Společný projekt s týmem náměstka Adama Scheinherra.

Co se nám již povedlo

zkoordinovat projekt mezi architekty a městskou částí

kompletně dokončit studii celého lineárního prostoru

navrhnout zachování dochovalých technických drážních zařízení a prvků

podpořit a zajistit financování na další roky

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.