Aktuálně

Územní studie byla jako podklad pro změnu územního plánu dokončena a schválena pořizovatelem na konci roku 2020. Během dvou let se nám podařilo posunout změnu územního plánu až do veřejného projednání. V dubnu 2022 proběhlo veřejné projednání, jehož výsledky se nyní pořizovatel vypořádává. Zároveň v průběhu léta 2022 připravujeme společně s městskou částí rozeběhnutí navazující územní studie, a to pro rozhodování v území.

Rozvoj jednoho z největších pražských brownfieldů je téma již po mnoho let. V soutěži na zpracování "Územní studie Holešovice - Bubny - Zátory" byl vybrán tým, který poté vznikl spojením dvou architektonických atelierů, a to kanceláře Petra Pelčáka z Brna a kanceláře Thomase Müllera a Ivana Reimanna z Berlína. Studie byla dopracována v roce 2019 a v témže roce poté také probíhala rozsáhlá participace a připomínkování veřejností, spolky, městkou částí a dalšími subjekty.

V celém procesu hrají klíčovou roli také architekti Michal Bartošek za IPR a pořizovatel Jan Cach. V průběhu roku 2020 byla studie za úzké součinnosti kanceláře Petra Hlaváčka dále nadstavbově projednávána s městskými organizacemi i dotčenými orgány státní správy, např. s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Vypořádání připomínek pořizovatelem (Odborem územního rozvoje MHMP) a úprava návrhu územní studie podle nich byla dokončena v prosinci 2020. Studie se nyní stala podkladovou pro změnu územního plánu. Ta byla díky práci týmu Petra Hlaváčka urychlena téměř o dva roky, neboť došlo z našeho podnětu k nahrazení staré změny z roku 2008 pod označením Z 2531 novou změnou ve zkráceném režimu pořizování, která nyní nese číslo Z 3822.

Kancelář Petra Hlaváčka intenzivně pracuje na koordinaci a zefektivňování všech procesů, které s územím souvisí, včetně jeho implementace do územního plánu, koordinace se železnicí, zabezpečením dohod v území a připravovanou soutěží na Vltavskou Filharmonii. Hlavní je, aby se co nejdříve mohlo začít s výstavbou v této lokalitě, jejíž intenzivní využití městskou zástavbou je v prvořadém veřejném zájmu.

Čistopis Územní studie Holešovice - Bubny - Zátory lze stáhnout ZDE.

Audiovizuální záznamy

Bubny Zátory: představení aktualizované územní studie (16. 12. 2020)

Praha zítra: Bubny Zátory (13. 10. 2020)

Další obrázky

No items found.

Číslo projektu

#
300

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Dlouhodobý projekt, který za město koordinujeme, moderujeme a spolu s MČ a IPRem posouváme.

Co se nám podařilo

zpracovat, projednat a dokončit územní studii pro celou lokalitu

rozeběhnout novou zrychlenou změnu územního plánu

vydat nutnou aktualizaci Zásad územního rozvoje

dotáhnout změnu územního plánu do veřejného projednání

rozeběhnout navazující Územní studii pro rozhodování v území

předjednat dohodu v území s developery a vlastníky

zapracovat harmonogram rozvoje čtvrti s demografií i nároky na veřejnou infrastrukturu

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Zdroj: Územní studie Holešovice Bubny - Zátory (pořizovatel: Odbor územního rozvoje, zpracovatel: Thomas Müller Ivan Reimann Architekten a Pelčák a partner architekti)