Aktuálně

Finalizují se jednání mezi mnoha aktéry ohledně konkrétní podoby řešení tramvajových tratí a zastávek a dalších návazností i nových skutečností. Zároveň se finalizuje změna územního plánu, kterou jsme nachystali přesně dle potřeb vítězného návrhu i dalších urbanistických vylepšení od Pavla Hniličky.

V roce 2019 byl vyhlášen výsledek soutěže na novou podobu Vítězného náměstí, "Kulaťáku". Rekonstrukce tohoto nejdůležitějšího veřejného prostoru Prahy 6 se tak i díky práci týmu Petra Hlaváčka neustále posouvá dál.

Projekt dále projednáváme a posouváme dál. Určili jsme investora celé akce, který by měl začít projednávat dokumentaci pro územní rozhodnutí. Zároveň běží zkrácená změna územního plánu.

Audiovizuální záznamy

Vítězné náměstí: Slavnostní vyhlášení (CAMP, 13. 11. 2018)

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha (zpracovatel Pavel Hnilička architekti)

Ke stažení

Číslo projektu

#
401

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Revitalizace náměstí, kterou koordinujeme a spolu s Adamem Scheinherrem posouváme.

Co se nám podařilo

vybrat vítěze soutěže na novou podobu náměstí

zadat projekční práce pro územní rozhodnutí

rozeběhnout zkrácenou změnu územního plánu

zkoordinovat dopravní řešení s Ministerstvem obrany

komplexně dořešit návaznosti s ohledem na okolí i obchvat Kulaťáku

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.