Aktuálně

Je připraven materiál do Rady HMP, který zadá následující úkoly pro zpracování projekčních prací a následné realizace jednotlivých projektů.

Spolu s parkem Soutok a Rohanským ostrovem se jedná o největší pražské projekty na řece. Jedná se komplexní soubor projektů od Trojského mostu po Podbabu, který má za cíl zpřístupnit oblast více pro rekreaci a zároveň prostředí více vrátit přírodě. Součástí projektu jsou i rozsáhlá protipovodňová opatření.

Trojská kotlina je fragmentované území s řadou správců, majitelů a různorodých zájmů. Jedno je ale spojuje, a to je spoluodpovědnost za cenné krajinné území. Jak o takové území koordinovaně pečovat, odpovídají mimo jiné i dokumenty Koncepce Císařského ostrova a Akční plán, které vznikly na půdě IPR.

Hlavní město v současnosti připravuje celý soubor projektů revitalizací pražské říční krajiny. Kromě Trojské kotliny je to Rohanský ostrov, Štvanice. Na jižní straně Prahy čeká rozvoj rekreační oblast soutoku Vltavy a Berounky. Praha se tak přiblíží Mnichovu, který je známý svou úspěšnou revitalizací řeky Isar o délce 8 km.

Z hlediska protipovodňové ochrany je Trojská kotlina jedno z nejkritičtějších míst v Praze. Proto vznikl soubor doporučujících kroků, který má za cíl zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady a zároveň citlivé začlenění opatření do nivní krajiny. Mezi další plánované intervence patří například revitalizace řeky nebo vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím.  

Trojské nábřeží

Trojským nábřežím nazýváme prostor od obnovené lávky až ke konci areálu ZOO. Nyní se jedná převážně o neudržovaný inženýrsky upravený břeh s úzkou cyklostezkou. Kromě vybudování protipovodňové ochrany pro ZOO je v plánu hned několik kroků, které podpoří biodiverzitu a které přispějí ke zlepšení prostředí pro návštěvníky. Razantní proměnu čeká zejména prostor pod Trojským zámkem. Už příští rok na jaře by mohl tento prostor doznat dočasných zlepšení před vstupem do zámecké zahrady. Objevit by se zde mohly pražské židle a stolky, umělecké instalace a přístup k řece.

Divoká Vltava — revitalizace řeky

Projekt Divoká Vltava obnovuje řeku podél Císařského ostrova. Cílem projektu je zlepšit protipovodňovou ochranu, podpořit biodiverzitu a vytvořit přírodní povodňový park – nové rekreační srdce Trojské kotliny.

Protipovodňovou ochranu zlepší plánované rozšíření koryta řeky, kde vzniknou také nové štěrkové ostrůvky. Další důležitou součástí protipovodňové ochrany bude i tzv. „bezpečnostní průleh“ napříč Císařským ostrovem, tedy parková terénní sníženina, ve kterém jsou koryta s tůněmi a brody. Tento systém regulovaně převádí vodu v povoleném množství z plavebního kanálu do hlavního koryta řeky. Průleh bude mít i významný vzdělávací potenciál - bude zde názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt a nivní krajiny.

Nové zelené propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč

Urbanistická studie prověřuje různé možnosti nového pěšího a cyklistického propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji. Součástí nového propojení je i pěší lávka, která nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny. Na pravém břehu bude lávka komfortně napojena na nábřežní cyklostezku i předprostor jižního vstupu do ZOO. Vznikne tak zcela nové zelené propojení Prahy 6 s Trojou a dále do Ďáblického háje.

Nábřeží Stromovky

Nové nábřeží lépe propojí Stromovku s řekou a nabídne tak lepší podmínky pro rekreaci Pražanů. Návrh studie zklidňuje dopravu na nábřežní cestě, vytváří přístup k vodě a uvažuje o zvýšení stávajícího mostu například zdvižnou lávkou na Císařský ostrov. Na nábřeží bude také nově umístěna kavárna a hygienické zázemí, což v této části parku v současnosti chybí. Žádoucím výsledkem návrhu by mělo být rovnoměrnější využívání parků v Trojské kotlině a odlehčení hlavním částem Stromovky a Trojského nábřeží. Aktuálně probíhají jednání a v blízké době bude studie na proměnu nábřeží schválena. Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu.

Více informací naleznete na webových stránkách IPR Praha.

Koncepci Císařského ostrova si můžete prohlédnout zde.

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha

Ke stažení

Číslo projektu

#
391

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček
Zdeněk Völfl

Naše role

Projekt, který koordinujeme, moderujeme a posouváme spolu s IPR Praha a MČ.

Co se nám podařilo

zahájit zpracování prověřovací studie revitalizace řeky

umístit Pražské židle & stolky před Trojský zámek

dokončit 3 koordinované koncepční studie řešící revitalizaci a protipovodňovou ochranu Trojské kotliny

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.