Aktuálně

Území okolo severojižní magistrály se prověřuje a proměňuje dlouhodobě a kontinuálně, k jeho zapojení do struktury města přesto dosud nedošlo. Klíčová páteční komunikace, která chrání historické centrum města před automobilovou dopravou, je považována za "jizvu na tváři Prahy" a pomyslný zip, který rozděluje Prahu na dvě části. Petr Hlaváček se domnívá, že situace není neřešitelná a že je velice důležité k tomuto tématu vést odborný dialog, a proto v září 2020 zahájil diskuzi nad tímto veřejným prostorem a zorganizoval první Konferenci Magistrála I - koncepce a vize.

Cílem prvního workshopu bylo shrnutí základních principů možné proměny magistrály a jejího okolí v historických přístupech i současných koncepcích.

Na konci srpna roku 2021 se konala druhá, navazující Konference Magistrála II - aktuální témata. Zaměřila se na jednotlivé lokality s cílem poskytnout aktuální informace a možnosti jejich budoucí proměny v kontextu Severojižní magistrály. Účastníci společně hledali sdílenou vizi rozvoje tohoto klíčového veřejného prostoru.

Audiovizuální záznamy

Velké změny Prahy: Těšnov a Magistrála (23. 5. 2023, CAMP)

Konference Magistrála II.

Konference Magistrála II - aktuální témata: R. Biegel (Historický vývoj území 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: T. Vích (Varianta možného pojetí magistrály: transformace na dvě městské třídy, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: P. Zeman (Shrnutí koncepcí a přístupů k území, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: zástupci vedení města (Aktuální názory a reálné možnosti města, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: F. Foglar, L. Križan (Korálky na niti: přehled aktuálních projektů, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: J. Hendrych (Revitalizace veřejných prostranství, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: M. Krupauer (Vltavská filharmonie, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: J. Bazgier (Železnice: V současnosti připravované záměry, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála II - aktuální témata: P. Návrat (Mezinárodní urbanistická soutěž Florenc 21, 31. 8. 2021)

Konference Magistrála I.

Konference Magistrála I - vize a koncepce: J. Holeček (Historie území okolo Masarykova nádraží, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I - vize a koncepce: J. Sedlák (Souvislosti Management plánu, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: P. Gero (Proces dlouhodobého městského projektu, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: V. Vondrášek (Magistrála v úseku Muzeum - Nuselský most, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: K. Maier (Studie Brány Prahy, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: P. Pelčák (Územní studie Bubny, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: J. Zima (Transformace magistrály, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: M. Krupauer (Iniciace území, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: J. Cigler (Koordinace území, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: P. Melková (Revitalizace veřejných prostranství jako pobídka investic v území, 22. 9. 2020)

Konference Magistrála I. - vize a koncepce: J. Hainc (Mezinárodní urbanistická soutěž Masarykovo nádraží, 22. 9. 2020)

Další obrázky

No items found.

Fotografie z Konference Magistrála II - aktuální témata (31. 8. 2021)

Ke stažení

Číslo projektu

#
330

Koordinátor za náš tým

Zdeněk Völfl

Naše role

Pomocí společných konferencí a workshopů propojováním rozličných názorů hledáme cestu, jak Magistrálu transformovat z dálnice na městskou třídu.

Co se nám podařilo

uspořádat dvě konference pro odbornou i širokou veřejnost

znovu otevřít diskuzi nad budoucím přístupem města k Magistrále

zkompletovat veškeré relevantní materiály a studie k Magistrále

docílit konsenzu mezi odborníky a městem nad dalším postupem

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.