Aktuálně

Komplexní revitalizace ulice Bělohorská mezi Pohořelcem a Břevnovem nabídne nové komunitní prostory, zeleň a povede k celkové kultivaci této ulice.

Bělohorská je významnou pražskou obchodní třídou. Jejího neutěšeného stavu si Praha všimla už před šesti lety, a proto zadala IPRu vypracování koncepční studie s cílem zatraktivnit tento prostor, zprostupnit všem způsobům dopravy a hlavně zvýšení bezpečnosti. 

Koncepční studie reaguje na podněty od obyvatel města. V rámci příprav koncepčního dokumentu proběhlo několik kol participačních setkání s obyvateli, kteří v lokalitě buď žijí, nebo ji denně využívají. V první fázi se zjišťovaly potřeby uživatelů Bělohorské ulice formou cyklovyjížďky, komunitní procházky, sousedského setkání nad mapou a setkání s živnostníky. Následně na to vznikl návrh Koncepční studie, která se předložila ke druhé fázi participačního setkání. Občané tak měli možnost se k návrhu vyjádřit a okomentovat ho. 

Nejpalčivější problémy v lokalitě jsou parkování, automobilová doprava, cyklodoprava, vegetace, využití veřejného prostoru, městský mobiliář a povrchy. Celkem bylo zpracováno 282 připomínek. Podrobnější info o průběhu participačních jednání a výstupy z nich najdete na webu IPRu.

A co se v lokalitě změní? 

  • vybudují se nové přechody pro chodce
  • zajistí se větší bezbariérovost
  • dojde ke zkvalitnění veřejných prostranství v okolí tramvajové trati
  • upraví se a rozšíří chodníky
  • doplní nebo vymění se lavičky, kontejnery a další mobiliář
  • zlepší se podmínky pro umístění restauračních zahrádek
  • dopravně se zklidní ulice
  • dojde k výsadbě nových stromů
  • vzniknou nové plácky s lavičkami
  • vznikne hřiště u ZŠ Majránka

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha

Ke stažení

Číslo projektu

#
452

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček
Zdeněk Völfl

Naše role

Dlouhodobý projekt IPRu, který pomáháme realizovat.

Co se nám již povedlo

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.