Aktuálně

V srpnu 2022 IPR vyhlásil mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž na příměstský park Soutok. Bude 10x větší než Stromovka a výsledky by měly být známy v dubnu 2023.

Spolu s Trojskou kotlinou a Rohanským ostrovem se jedná o nejvýznamnější pražské projekty na řece. V oblasti soutoku Vltavy a Berounky vznikne velmi rozsáhlý rekreační park s velkým potenciálem. Součástí jsou i ekologická opatření pro zadržování vody a protipovodňová opatření.

Území soutoku Berounky a Vltavy, které je administrativně rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeského města Černošice, je z většiny tvořeno záplavovým územím bez možnosti běžného stavebního rozvoje, ale s velkou příležitostí pro rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a přírodně vysoce hodnotné říční krajiny. Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy.

S vítězným krajinářským architektem či urbanistou bude uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci na tvorbě guide plánu krajiny a založení příměstského parku Soutok. Ten bude návodem, jak celé území dále rozvíjet. Jeho součástí by měla být obnova okolí obou řek, protipovodňová ochrana Lipenců – Dolních Černošic, rekonstrukce stávajících a návrh nových lávek, zajištění parkoviště a spojů městské hromadné dopravy, či návrh bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty.

Projekt vychází z Memoranda o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy uzavřeném mezi Hl. m. Prahou, místními městskými částmi a městem Černošice. Z jednání a participace se stakeholdery v oblasti vyplývá, že většina drobných vlastníků se chce stát součástí příměstského parku. Na základě vítězného návrhu soutěže bude definováno, které pozemky bude nutné vykoupit, dlouhodobě pronajmout nebo ošetřit dohodou o spolupráci. Vítězný návrh bude znám v dubnu příštího roku, následně bude s vítězem soutěže podepsána smlouva na dopracování výstupů.

Ambicí příměstského parku je vytvořit manažerský nástroj, který zajistí smysluplný rozvoj  oblasti Soutoku jako celku. Projekt reaguje na prohlubující se projevy klimatické změny v Praze a bude “laboratoří proměny” pro otevřenou krajinu. Jeho cílem je navrhnout a realizovat opatření ze Strategie adaptace HMP na klimatickou změnu jako je zesilování protipovodňové ochrany, zpomalení odtoku povrchové vody, zajištění integrované revitalizace niv nebo změna formy příměstského zemědělství a zvýšení pohlcovaní slunečního záření. 

Příměstský park zajistí ochranu a rozvoj přírodních hodnot krajiny, bude vzdělávat, ukazovat souvislosti a hledat řešení, která pomohou udržet město obyvatelným. Zajistí synergickou správu oblasti a stane se součástí multifunkčního systému zelené infrastruktury hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Cílovou skupinou projektu jsou občané hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kteří budou těžit ze zvýšení dlouhodobé odolnosti území vůči klimatické změně.

Vyhlášená soutěž je součástí projektu “Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny” (NF-SFŽP 3204200017) a je financována z fondů EHP a Norska 2014-2021, program CZ-ENVIRONMENT.   

Více informací o projektu najdete na stránkách IPRu.

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha

Ke stažení

Číslo projektu

#
390

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Projekt, který koordinujeme, moderujeme a posouváme spolu s IPR Praha a městskou částí.

Co se nám podařilo

uzavřít memorandum o spolupráci na rozvoji celé lokality

dokončit participaci s vlastníky a dalšími subjekty

vyhlásit mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.