Aktuálně

Projekt byl v roce 2018 dokončen a je ukázkou budoucího správného přístupu města k revitalizaci jeho významných veřejných prostranství, který dlouhodobě prosazujeme.

Revitalizace okolí Národního muzea, tzv. "Muzejní oáza", je v podstatě první fází přeměny magistrály v městskou třídu. Tento projekt se podařilo propojit s rekonstrukcí vlastní budovy a od roku 2018 tak slouží veřejnosti. Je ukázkou možného budoucího přístupu k citlivému, minimalistickému řešení městského prostoru, které v sobě spojuje jak moderní pojetí práce s veřejným prostranstvím, tak respekt k památkové péči a historickým hodnotám.

Velké změny Prahy: Centrum Prahy (8. 3. 2022)

Velké změny Prahy: Významná pražská náměstí (19. 11. 2019)

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha

Ke stažení

Číslo projektu

#
449

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Projekt IPR Praha, který se nám podařilo dokončit.

Co se nám podařilo

uvést celý veřejný prostor do provozu

zařadit projekt mezi příklady dobré praxe a budoucího přístupu k revitalizaci veřejných prostranství

zapracovat zkušenosti z tohoto projektu do manuálů hl. m. Prahy

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.