Aktuálně

Na základě dokončené studie již běží pilotní projekty a město i městská část se touto koncepcí plně řídí. Městská část nyní usilovně připravuje otevření Motolského potoka v oblasti Buďánek a revitalizaci přilehlých veřejných prostranství.

Projekt na revitalizaci veřejných prostranství a celkovou koncepci okolí Plzeňské ulice zpracovaný ateliérem A69, který se snažíme pomáhat implementovat a v rámci přípravy jiných projektů a dokumentací zohledňovat.

Celou studii Plzeňská - Vrchlického najdete na tomto odkazu, pro více informací o navazující studii Plzeňská - Motol najdete zde.

Audiovizuální záznamy

Velké změny Prahy: Motolské údolí a Botič (11. 2. 2020)

Další obrázky

No items found.

Ke stažení

Číslo projektu

#
358

Koordinátor za náš tým

No items found.

Naše role

Projekt, který pomáháme spolu s MČ rozvíjet a koordinovat.

Co se nám již povedlo

společně s MČ dokončit a schválit urbanistickou studii celého údolí

upravit návrh Metropolitního plánu tak, aby byl v přesném souladu s touto studií

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Zdroj: Urbanisticko-architektonická studie Plzeňská Vrchlického - proměna ulic Motolského údolí (zadavatel: městská část Praha 5, zpracovatel: A69 - architekti, s. r. o.)