Aktuálně

Probíhá příprava revitalizace Revoluční ulice.

Národní, 28. října, Na Příkopě a Revoluční, ulice, které tvoří hranici mezi Starým a Novým Městem, jsou zároveň jednou z nejdůležitějších městských tříd. Koncepce vzešlá z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy tak dává těmto ulicím podobu, jakou si zaslouží. Vytváří tak dlouhé pěší a cyklistické korzo hodné důležitosti okolních budov.

Pro projekt Hradebního korza vznikla v roce 2020 Koncepční studie. Její podstatou je v první řadě potvrzení a dotvoření ulice Revoluční. Není možné řešit tento prostor bez úvah o širším památkovém a urbanistickém kontextu lokality. Zároveň se jedná o místo, které ovlivní celý systém městské dopravy, a to i v návaznosti na nábřeží. Koncepční studie v Pražské památkové rezervaci si bere za cíl povýšit Revoluční třídu na plnohodnotný městský bulvár, který je příjemný zejména pro pěší. Nový městský bulvár se dočká nových povrchů vozovky a chodníků, nových stromů a lepších podmínek pro vsakování dešťové vody, rozšíření chodníků a více prostoru pro pěší a nového cyklopruhu.

Audiovizuální záznamy

Velké změny Prahy: Hradební korzo (14. 6. 2022)

Praha zítra: Hradební korzo (10. 11. 2020)

Další obrázky

No items found.

Zdroj: IPR Praha (zpracovatel: AOC architekti)

Ke stažení

Číslo projektu

#
420

Koordinátor za náš tým

Václav Vorlíček

Naše role

Projekt, který koordinujeme, moderujeme posouváme spolu s Adamem Scheinherrem a IPR Praha.

Co se nám podařilo

schválit Koncepční studii Radou HMP

aktualizovat řešení revitalizace Revoluční ulice v souladu s Koncepční studií

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.