Konzultační materiály určeného zastupitele k úpravě návrhu Metropolitního plánu pro veřejné projednání

Po dohodě s pořizovatelem a na základě mandátu určeného zastupitele pro pořizování územního plánu poskytuji pro nastudování městskými částmi a veřejností všechny relevantní dokumenty.

Jedná se o uzavřené protokoly dohod s dotčenými orgány, tj. dokumenty, které by bylo možné ze spisu vyžádat v souladu se zásadami svobodného přístupu k informacím. 

Nad rámec těchto materiálů zároveň v pracovní rovině na základě mandátu určeného zastupitele pro pořizování územního plánu poskytuji připomínky městských částí, včetně jejich vypořádání (vyhodnocení) pořizovatelem. Upozorňuji, že se jedná o konzultační materiály, které slouží pro snazší orientaci samospráv v upraveném návrhu Metropolitního plánu a pro efektivní přípravu připomínek pro veřejné projednání.

Připomínky veřejnosti není možné v této fázi procesu pořizování Metropolitního plánu zveřejnit zejména z důvodu neukončené (probíhající) fáze pořizování územního plánu i zachování anonymity osobních údajů. Jak bylo naloženo s konkrétními připomínkami je zřejmé z podoby samotného návrhu.

Doporučuji návštěvu výstavy v CAMP, kde bude možné projít konkrétní detaily návrhu se zpracovatelem i pořizovatelem Metropolitního plánu a doptat se na detaily. 

Upozorňuji, že v rámci veřejného projednání je třeba připomínkovat samotnou aktuální podobu návrhu Metropolitního plánu, tj. nikoli vypořádání připomínek ze společného jednání (které k aktuální podobě / úpravě návrhu vedlo). Zveřejnění samotného textu vypořádání všech připomínek ze společného jednání provede pořizovatel jako obvykle (i u všech změn stávajícího územního plánu) až po vypořádání veřejného projednání, a to v anonymizované podobě.

Veškeré další informace o Metropolitním plánu, včetně online prohlížečky i aplikace pro připomínkování, naleznete ZDE.

Stanoviska dotčených orgánů a jejich vypořádání

Agentura ochrany přírody a krajiny

Hasičský záchranný sbor

Hygienická stanice

MHMP RED - oddělení krizového managementu

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo životního prostředí

Obvodní báňský úřad

Odbor dopravních agend

Odbor ochrany prostředí

Připomínky městských částí a jejich vypořádání

Zákresy pro úpravu návrhu na základě připomínek městských částí

Praha 1

Praha 2

Praha 3

Praha 4

Praha 5

Praha 6

Praha 7

Praha 8

Praha 9

Praha 10

Praha 11

Praha 12

Praha 13

Praha 14

Praha 15

Praha 16

Praha 17

Praha 18

Praha 19

Praha 20

Praha 21

Praha 22

Praha Běchovice

Praha Benice

Praha Březiněves

Praha Čakovice

Praha Ďáblice

Praha Dolní Chabry

Praha Dolní Měcholupy

Praha Dolní Počernice

Praha Dubeč

Praha Klánovice

Praha Koloděje

Praha Kolovraty

Praha Královice

Praha Křeslice

Praha Kunratice

Praha Libuš

Praha Lipence

Praha Lochkov

Praha Lysolaje

Praha Nebušice

Praha Nedvězí

Praha Petrovice

Praha Řeporyje

Praha Satalice

Praha Slivenec

Praha Suchdol

Praha Šeberov

Praha Štěrboholy

Praha Troja

Praha Újezd

Praha Velká Chuchle

Praha Vinoř

Praha Zbraslav

Praha Zličín